Zonne-energie is de meest goedkope energiebron. Immers zonne-energie bereikt de aarde als ultraviolet, zichtbaar en infrarood licht, waarbij de totale hoeveelheid zonne-energie die zo de aarde bereikt groter is dan de totale energiebehoefte van alle mensen.

Door fotosynthese kan zonne-energie zoveel mogelijk direct gebruikt worden. Dat gaat met zonnepanelen, die warm water opleveren, of met zonnecellen voor de opwekking van elektriciteit. Beide leveren duurzame energie, die als zgn. groene stroom op de markt wordt gebracht.

De markt voor zonne-energie groeit snel, waardoor zonnepanelen uiteindelijk ook goedkoper worden en de techniek steeds meer verbetert. Enkele vierkante meters zonnepanelen op een Nederlands dak van bijv. 3 kWp opwekkend vermogen kan per jaar een elektriciteitsproductie van 2250 kWh leveren, waarbij een gemiddeld huishouden op ca. 3400 kWh uitkomt.

Klik hier voor het Zonne Energie overzicht

Voor OPSLAG opgewekte energie voor eigen gebruik is er de POWERWALL Accupack

Belastingvoordeel en Subsidie.

Voor bedrijven zijn er verschillende aftrekposten om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken. 
Voor iedere Nederlander dus ook alle  bedrijven in Nederland kan er subsidie worden aangevraagd  die ook de financiering makkelijker maakt.

 Belastingaftrek posten zijn: 

  • EIA  De Energie Investerings Aftrek
  • KIA: De Kleinschaligheids Investerings Aftrek
  • Normale afschrijving van de aankoop over minimaal 5 jaar.

Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie over deze aftrekposten.

Subsidie:

  • SDE+  Stimulering Duurzame Energie + .
    Via loting kan er een bepaalde  subsidie voor de opgewekte stroom  worden verkregen over een periode van max. 15 jaar. Wanneer van de SDE+ gebruik wordt gemaakt kan er geen van bovenstaande  aftrekposten worden toegepast.  

Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie over deze subsidie.

Wilt u een interessant voorstel neem contact met ons op !